Dary zo Slovenska:

Meno účtu:
Kresťanský zbor v Trenčíne
Meno banky:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
6628773006 / 1111
Variabilný symbol:
555

Dary zo zahraničia:

IBAN:
SK3311110000006628773006
SWIFT (BIC):
UNCRSKBX
Recipient name:
Krestansky zbor v Trencine
Address:
Na zahrade 17
City:
Trencin
Postal code:
91105
Country:
Slovakia
SWIFT:
UNCRSKBX
Bank name:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Address:
Sancova 1/A
City:
Bratislava
Country:
Slovakia

Bohoslužby

Nedeľa 10:00-11:30
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Téma na Nedeľu

"Dobro zo zla?" Alebo: "Príbehy Božej veľkodušnosti".
(Oliver Vyhnánek)