Porovnávanie sa s druhými
Človek je často prenasledovaný nutkaním porovnávať sa s druhými. Tento postoj ho môže zaviesť k rôznym negatívnym javom, ktoré sa prejavia aj v ostatných oblastiach jeho života. Téme sa venujeme v nedeľu 06.08.2017.  
1. august 2017


Človek sa od počiatku ľudských dejín hľadá. Chce získať stratené istoty. Pátra po vlastnej hodnote a túži objaviť svoju jedinečnosť a zmysel svojej existencie. Je odcudzený od seba samého ako aj od Boha. Jedným zo spôsobov, ako sa snaží získať vlastnú hodnotu, je porovnávanie sa s inými v oblasti hmotného bohatstva, spoločenského uznania, obdivu a vplyvu. Týmto spôsobom môže nadobudnúť ilúziu vlastnej hodnoty, ale rovnako môže upadnúť do zajatia závisti, žiarlivosti, úzkostlivosti, ba konca aj fyzickej choroby. 

Aká je biblická odpoveď na otázku porovnávania sa s druhými a ako uniknúť tejto pasci?
Existuje aj pozitívne porovnávanie sa s inými? 

Práve o tom bude ďalšie nedeľné štúdium Biblie.

Bohoslužby

Nedeľa 10:00-11:30
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Téma na Nedeľu

"Dobro zo zla?" Alebo: "Príbehy Božej veľkodušnosti".
(Oliver Vyhnánek)