Novembrová víkendovka
Tretí novembrový víkend trávime ako spoločenstvo na chate v Harmónii. Oddychový pobyt určený pre celé rodiny bude doplnený piesňami, inšpiratívnými úvahami a štúdiom Biblie. Bohoslužby v KZ v  Trenčíne sa tento víkend  (17.-19.11.2017) nebudú konať.
31. október 2017

Víkendovka  bude vyskladaná z rozmanitých aktivít určených pre deti ako i celé rodiny. Nosnou témou duchovného vzdelávania bude "Jednota v rozmanitosti".  Tešíme sa na nové príležitosti trávenia spoločného času v rozhovoroch, v spoločných chválach pri speve, ako aj v prírode. Ako spoločenstvo kresťanov sa chceme vzájomne poznávať, povzbudzovať, vymieňať si skúsenosti zo života a hľadať spôsoby, ako žiť harmonicky a v súlade s Bohom.  Veríme, že čas strávený neformálnym spôsobom, hrami, pri Biblii alebo na modlitbách bude osviežujúcim a obohacujúcim pre každého účastníka. 

Bohoslužby

Nedeľa 10:00-11:30
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Téma na Nedeľu

"Dobro zo zla?" Alebo: "Príbehy Božej veľkodušnosti".
(Oliver Vyhnánek)