Celozborová besiedka
V nedeľu 12. novembra 2017 nás čaká program s Mirkom Poliakom so štetcom v ruke určeným zvlášť pre deti. Bude to príbeh tajomného obrazu, ktorý náhle zasiahol ľudské životy... Dopredu už viac neprezradíme. :-) 
4. november 2017
Už niekoľko rokov k nám chodí ujo Mirko Poliak z Nitry, aby sa zvlášť našim deťom prihovoril kreatívnym spôsobom so štetcom v ruke a priblížil nám niektorý z biblických príbehov.

Taký program nás čaká aj v nedeľu 12. novembra a veríme, že program bude inšpiratívny a poučný pre všetkých. Mirkova kreatívna činnosť oslovuje deti i dospelých nielen na zborovej pôde Kresťanských zborov, ale aj na verejných priestranstvách a v parkoch počas leta. 

Určite pozvite na tento program aj svojich priateľov a rodiny s deťmi!

Bohoslužby

Nedeľa 10:00-11:30
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Téma na Nedeľu

"Dobro zo zla?" Alebo: "Príbehy Božej veľkodušnosti".
(Oliver Vyhnánek)