Budeme sa sťahovať
Po roku hľadania nových priestorov pre naše rastúce potreby a aktivity sa bude lokalita Kresťanského zboru v marci 2018 meniť.
18. január 2018

Po 12 rokoch pôsobenia v kultúrnom stredisku na Juhu sme dospeli do štádia, v ktorom už kultúrne stredisko našim potrebám a novým aktivitám nepostačuje.

Najviac sa tešíme z toho, že priestory budú nielen dostatočne veľké pre naše potreby, ale hlavne prístupné non-stop 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Lokalita:
Zlatovská ulica 22. Nachádza sa na rohu Zlatovskej a Kožušníckej ulice.  

Termín:
Presný termín otvorenia nových priestorov bude určený po realizácii prebiehajúcich úprav objektu. 

Okrem hlavnej miestnosti zhromaždenia, budeme mať k dispozícii aj štyri miestnosti pre nedeľný program pre deti a mládež rôznych vekových skupín a kuchynský priestor pre občerstvenie.

Počas týždňa budú priestory prístupné pre všetky druhy aktivít, s ktorými počítame, ako napr. stretnutia dorastu, stretnutia mládeže, biblické skupinky, klub ručných prác, klub angličtiny, pracovné tímové stretnutia a zborové hodiny, hudobný nácvik, atď. V jednej miestnosti bude knižnica na požičiavanie literatúry.  

Najväčšiu úľavu pocítia naši usilovní hudobníci, speváci a zvukári, ktorí sa 12 rokov trápili nosením ťažkej techniky z 1. poschodia do sály a po skončení zhromaždenia to všetko znovu vynášali. Nielenže sa aparatúra takto ničila, ale i samotné nosenie techniky, zapájanie káblov a nastavovanie systému v nedeľu ráno bolo náročné. Vzácny čas, ktorý sa mohol využiť nácvikom, následne chýbal a samozrejme, i zaň sme museli platiť prenájom. Tešíme sa, že nácviky už budeme môcť robiť kedykoľvek, a že piesne, ktorými budeme chváliť Pána, už nebudú poznačené vyčerpanosťou z nosenia, zadychčaním, zastresovaním, zapotením...   

Tiež sa tešíme, že po ukončení programu už nebudeme musieť tŕpnuť, že plánovaný čas prenájmu už skončil a ľudí treba z centra poslať domov. Tento rozmer voľnosti a spoločenstva nám dlho chýbal. Zdá sa, že teraz si budeme môcť v prípade záujmu robiť aj spoločné obedy.

Bohoslužby

Nedeľa 10:00-11:30
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Téma na Nedeľu

Moje pozorovania z návštevy Izraela
Jan Plinta