Bohoslužby

Nedeľa 10:00-11:30
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Téma na Nedeľu

Spievajte Pánovi vo svojom srdci (Kol. 3,16)
Juraj Synak