Bohoslužby

Nedeľa 10:00-11:30
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Téma na Nedeľu

"Kedy už budem veľký?" (Ef.4:1-16)
J.Abrman