Bohoslužby

Nedeľa 10:00-11:30
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Téma na Nedeľu

Vianoce ako príbeh riskantnej komunikácie
(J.Abrman)