Bohoslužby

Nedeľa 10:00-11:30
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Téma na Nedeľu

Odkaz najmúdrejšej ženy Starého zákona. (1.Sam.25)
J.Abrman